Blu Evolution

Salamander bluEvolution е профил от ново поколение. Известен е като „Прозорец на бъдещето” и представлява иновативна технология, осигуряваща оптимума между енергийна ефективност, светлопропускливост и красива и елегантна визия. Salamander bluEvolution има една от най-големите ширини на профила- 92мм, което позволява да се монтират дебели тройни стъклопакети до 60 мм с максимално изолиращи свойства. Коефициентът на топлопроводимост на профила е изключително нисък- 1.0W/m²K, а в комбинация с подходящо стъкло пада под единица. Има две фалцови уплътнения на отваряемите части и специално междинно уплътнение на крилото. Благодарение на отличните си характеристики профилна система Salamander bluEvolution е подходяща за монтиране в пасивни и нискоенергийни къщи.