KBE

kbe-logo
KBE е основанa, като компания през 1980 година като Kunststoffproduktion für Bau-und Elektrotechnik (Производство на пластмаси за строителството и електротехниката). С бърз растеж и в най-кратко време успява да се присъедини към челната група на производителите на профили за прозорци, както в Германия така и в цяла Европа. КВЕ гарантира качество. Като един от най-големите лидери в производството и продажбата на профили за PVC дограма. Компанията е една от първите сред производителите на профили, която получава сертификат по ISO 9001 за въведената от нея система за контрол на качеството.

pvc-dograma-ceni