Керамичните облицовки

Керамичните облицовки са ново и прогресивно въведение в съвременното строителство, което вече доказа своите отлични възможности. Тези фасади се състоят от облицовка, топлоизолация и алуминиева подконструкция. Известни са още и като вентилируеми фасади, заради оставеното технологично разстояние между изолацията и облицовката, осигурявайки свободното движение на въздушния поток за предотвратяване на образуването на конденз и събирането на вода. Чрез това пространство се намаляват и загубите на топлина, защото то влиза в ролята на температурен буфер, поддържащ температура на въздуха с 3-4 градуса по-висока от тази на външната среда. За да се изпълни фасада с керамична облицовка са нужни няколко структурни елемента:
1. Носеща стена- първото и най-важно условие за започване изграждането на керамична фасада е наличието на здрава стена. Правят се необходимите замервания за установяване на отклонения по вертикала и хоризонтала, както и при ъглите на конструкцията.
2. Подконструкция- изпълнява се от специални носещи „Т” профили, които се захващат за стената с ъглови планки или конзоли. Чрез тях се разпределя равномерно натоварването от фасадата върху стената.
3. Топлоизолация- тук се използва едностранно каширана минерална вата на плочи с плътност между 50-80 кг/м². По този начин се осигурява защита на сградата от измръзване и се изравняват температурните разлики, като така се предотвратява появата на деформации, причинени от големи температурни амплитуди между вътрешния микроклимат и външните условия.
4. Окачваща конструкция- за нейното изпълнение се използва алуминиев фугов профил. Фугите могат да са с най-различна ширина- от 2 до 4мм. Те могат да бъдат негативни или да равнят с повърхността на керамиката.
5. Въздушно пространство между керамиката и ватата- много важно от гледна точка на топлоизолацията. Осигурява намаляване на топлинните загуби около 3-3.5 пъти. Оптималният отвор е между 30 и 50мм.
6. Керамична облицовка- изпълнява се с керамични плочи с различни размери, заложени в проектното решение. Те заедно с окачващия алуминиев профил образуват т.нар. растер на фасадата. Керамичните плочи за облицовка имат отлични характеристики и са устойчиви на замръзване, чупене, водонепропускливи са, огнеупорни и ниско топлопроводими.
Ако възложите на Алуминиева дограма София ЕООД да изпълни керамичната фасада на Вашата сграда Ви гарантираме, че ще получите един наистина отличен и качествен краен резултат.