Монтаж на дограма с “котви”

При този метод  монтажът се извършва с метални планки, „котви“ (или така наречените скоби).
Те се окачват странично на  външната част на профила в специални канали този метод на слагане на профила на дограмата спестява и време.
Друго предимство на този метод  се изразява в това, че практически няма перфорация на камерите в профила, както е при стандартния монтаж.
Перфорацията на дограмата води, както до топлозагуби, така  и до проникване на студ през профила, както и появята на кондез
Обикновено монтаж с котви се прави  в новопостроени сгради  или  пасивни къщи, където е необходимо  коефициентът на топлопроводимост / Uw/ да  бъде  сведен  до минимум.