Veka

2011г. бележи рекордни продажби за VEKA

Независимо от влошената икономическа обстановка в световен мащаб, компания Veka бележи най-високата си печалба в своята четиридесетгодишна история. През изминалата 2011г. немската компания производител на PVC профили Veka, реализира оборот от 737 млн. евро, което е ръст от 11% в сравнение с приходите й през отминалата 2010г. Така Veka заема 1-во място сред производителите на PVC профили за врати и прозорци в световен мащаб. Това е наистина огромно признание за компанията и стимул за постигане на нови успехи.

Почти на всички свои пазара Veka реализира ръст в продажбите- изключение прави само Северна Америка, където строителството е в пълен застой от последиците на финансовата криза. В Европа ръстът в продажбите е с 13%, в Южна Америка- с 30%, в Азия- увеличение с 24%, а потреблението в Индия се е увеличило с рекордните 66%.

Veka инвестира голяма част от своите средства в иновации и развитие на продуктите и логистиката си. През 2011г. компанията е отделила 59 млн. евро за бъдещо развитие, 17 млн. евро, от които се дават за иновации и технологични нововъведения в производството. Очаква се през 2012г. сумата отделена за тези дейности да е близка до тази- около 52 млн. евро. Veka инвестира наистина огромни средства в подобряване и разширяване на своята продуктова линия и така максимално отговаря на търсеното качество от клиентите в целия свят.