Your Cart

Програма REECL

REECL е програма за кредитиране, предоставяща на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.


Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи стоки

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България разработиха програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 20 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода и др.


Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 15% при осъществяване на допустими проекти в къщи, с едно и две самостоятелни жилища и до 15% за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни жилища. Средствата се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант.


Средствата по програмата REECL са ограничени

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 август 2019 г.
Подробна информация за програмата REECL може да прочетете ТУК.


Одобрените за отпускане на кредити по програма REECL български банки са:

• Обединена Българска Банка (ОББ) - вижте условията на банката
• Банка Пиреос България - вижте условията на банката


Как да кандидатствам по програмата REECL?

За да се кандидатства е нужно представянето на типова оферта пред кредитиращата банка. Типовата оферта се изготвя от нас като тя включва характеристиките на избраната от клиента дограма.
Дограмата трябва да отговаря на определени изисквания за енергийна ефективност, заложени в програмата REECL.
Свържете се с нас и ние ще изготвим типова оферта, която ще Ви изпратим по e-mail с подпис и печат на фирмата. След като изберете коя ще бъде кредитираща банка, занесете типовата оферта в най-близкия нейн клон.